Skip to content

Welkom

bij

SABV

examinering en certificering op een eerlijke, praktische en efficiënte manier

Wat is SABV?

SABV, de Stichting Algemene BasisVaardigheden, zorgt voor examinering en certificering op een eerlijke, praktische en efficiënte manier.
Voor personen die werken in de techniek is het nodig om regelmatig trainingen te volgen. Deze trainingen kunnen op het bedrijf worden gevolgd of bij een van de vele opleiders in Nederland. De trainingen kunnen worden afgesloten met een examen van de opleider of met een onafhankelijk en gecertificeerd examen.

Een opleidersexamen is vaak op het bedrijf georiënteerd. De waarde van het examen van de opleider wordt bepaald door het vertrouwen in de opleider. Het onafhankelijke gecertificeerde examen wordt vaak met veel bureaucratie omgeven. Denk daarbij aan een systeembeheerder (zoals Stichting Stipel), een examenbureau, een certificerende instelling, de Raad voor de Accreditatie en een toezichthoudende partij zoals de Examenkamer. Het nadeel hiervan is dat dit examen erg duur wordt en alleen kan worden afgenomen op daarvoor goedgekeurde locaties en installaties. Bovendien wordt vaak getoetst op technische wetenswaardigheden in plaats van op daadwerkelijk praktijkgerichte situaties. Twee manieren van examineren die ver uit elkaar staan.

Als tussenweg hebben samenwerkende opleiders praktijkgerichte examens ontwikkeld. Deze examens kunnen verschillende soorten installaties en in verschillende situaties worden afgenomen. Door het weglaten van een groot deel van de bureaucratie zijn de examens niet duurder dan noodzakelijk, maar wel met behoud van onafhankelijkheid. SABV biedt voor diverse richtingen een onafhankelijk, gecertificeerd examen aan.

Zo hebben wij de volgende examens ontwikkeld:

 • ATEX – module 000: bewustwording van ontploffingsgevaar
 • ATEX – module 001: basiskennis gas- en stofontploffingsgevaar
 • ATEX- module 003: installeren elektrische installaties in ATEX-gebieden
 • ATEX- module 003/006: installeren en testen elektrische installaties in ATEX-gebieden
 • ATEX- module 004: reparatie en onderhoud aan apparatuur in ATEX-gebieden
 • ATEX – module 007: visuele en nauwkeurige inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden
 • ATEX- module 007/008: inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden
 • ATEX – module 014: management en leidinggevenden
 • ATEX – module 015: mechanisch
 • ATEX-ADN
 • NEN 3140: vakbekwaam Persoon
 • NEN 3140: keurmeester elektrische apparatuur
 • NEN 3140: elektrothermograaf
 • NEN 3840: inspecteur hoogspanning – 1
 • NEN 3840: hoogspanningsleer
 • Veilig en gezond werken in vastgoed (VIV)

Werkwijze SABV

Voor de opzet van elk examen wordt een college van deskundigen (CvD) vastgesteld. In dit college van deskundigen zitten, naast een secretaris, inhoudelijk deskundigen en belanghebbenden. Het CvD stelt de eindtermen van het examen vast en stelt examenvragen op. Een bezwaar tegen een examenuitslag wordt ook behandeld door dit CvD.
Een CvD bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 deelnemers. Het bestuur van SABV beslist in samenspraak met reeds benoemde leden van het CvD over de toelating van leden tot dit CvD. Het lidmaatschap van een CvD is altijd een onbetaalde functie.

Examens worden afgenomen door SABV of door partijen of personen die door SABV hiertoe zijn aangewezen.
Bij het met goed gevolg afleggen van een examen wordt door SABV een certificaat verstrekt. De lijst met certificaathouders wordt door SABV bijgehouden.

De gemaakte examens en examenresultaten worden door SABV bewaard gedurende minimaal 10 jaar.

Icon label

Stichting algemene basisvaardigheden (SABV)
Mac Bridestraat 34 
3902 KK Veenendaal

Icon label

KvK 60226560
Btw NL 853817832 B.01
Privacyverklaring
©2024 SABV
ontwikkeld door Zaaldesign

Icon label

Examencentrum Moordrecht
Zuidbaan  532
2841 MD Moordrecht