Skip to content

NEN 3840

Inspecteur hoogspanning – 1

De norm NEN 3840:2019 schrijft voor dat hoogspanningsinstallaties periodiek geïnspecteerd moeten worden. Minimaal eens per jaar moet een visuele inspectie worden uitgevoerd. Verder moet de installatieverantwoordelijke nadenken over de uit te voeren testen en metingen. Deze taak voor de installatieverantwoordelijke vergt specifieke kennis van inspectiemethoden, het opzetten van een inspectieplan en het uitvoeren van inspecties. Diverse opleiders bieden hier trainingen voor (o.a. Siemens Training, Ambitech, Menting Energietechniek). De competentie van de inspecteur en/of installatieverantwoordelijke wordt door SABV getoetst met een theorie-examen en een praktijkexamen. Na het slagen voor beide examens ontvangt de deelnemer het SABV-certificaat ‘NEN 3840: Inspecteur hoogspanning – 1 (IHS-1).

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

NEN 3840

NEN 3840

Hoogspanningsleer

Het examen hoogspanningsleer omvat de vaktechnische kennis om te kunnen werken in een hoogspanningsinstallatie. De kandidaat moet een goed begrip hebben van de werking van hoogspanningsinstallaties en elektriciteitsnetten, de effecten die bij normale en afwijkende situaties optreden, van componenten en van de wijze van aansluiten. Deze kennis moet in de praktijk kunnen worden toegepast.

Om te kunnen waarborgen dat deze kennis op het gewenste peil zit, heeft SABV het examen ‘Hoogspanningsleer’ ontwikkeld waarin de theorie en de praktijk worden getoetst. Dit examen kan ook goed worden ingezet om periodiek de vakkennis te toetsen van hoogspanningspersoneel.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

NEN 3840
Icon label

Stichting algemene basisvaardigheden (SABV)
Mac Bridestraat 34 
3902 KK Veenendaal

Icon label

KvK 60226560
Btw NL 853817832 B.01
Privacyverklaring
©2024 SABV
ontwikkeld door Zaaldesign

Icon label

Examencentrum Moordrecht
Zuidbaan  532
2841 MD Moordrecht