Skip to content

Module 000

Bewustwording van ontploffingsgevaar (ATEX) 

Op het terrein van de meeste fabrieken, rioolwaterzuiveringen, elektriciteitscentrales en transportbedrijven worden brandgevaarlijke stoffen verwerkt of vervoerd. Deze stoffen kunnen in ongunstige omstandigheden voor een ontploffing zorgen. Doordat deze ontploffingen niet vaak voorkomen, is de kennis bij de uitvoerenden niet altijd aanwezig. Maar omdat de effecten van een ontploffing vaak dramatisch zijn, stelt de wet (ATEX) juist zeer strenge eisen.

Het examen ‘bewustwording’ is bedoeld voor medewerkers die niet zelf in het gevaarlijke gebied werken, maar wel moeten weten wat de gevaren van die gebieden zijn.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 001

Basiskennis gas- en stofontploffingsgevaar (ATEX)

Op het terrein van de meeste fabrieken, rioolwaterzuiveringen, elektriciteitscentrales en transportbedrijven worden brandgevaarlijke stoffen verwerkt of vervoerd. Deze stoffen kunnen in ongunstige omstandigheden voor een ontploffing zorgen. Doordat deze ontploffingen niet vaak voorkomen, is de kennis bij de uitvoerenden niet altijd aanwezig. Maar omdat de effecten van een ontploffing vaak dramatisch zijn, stelt de wet (ATEX) juist zeer strenge eisen. Om een minimale kennis te kunnen waarborgen bij iedereen die in gebieden met ontploffingsgevaar kan werken, is het mogelijk bij SABV een basiskennis-examen af te leggen.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 003

Installeren elektrische installaties in ATEX-gebieden

Het aanleggen en onderhouden van elektrische installaties in ATEX-gebieden vergt specialistische kennis. De risico’s zijn fors, ATEX-apparatuur is altijd erg duur en de overheid houdt strak toezicht. Het werken aan deze installaties zonder opleiding en aantoonbare kennis kan een bedrijf duur komen te staan. SABV biedt het examen ‘Installeren elektrische installaties in ATEX-gebieden’. Hiermee wordt aantoonbaar dat de medewerker over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 004

Reparatie en onderhoud aan apparatuur in ATEX-gebieden

Op het terrein van de meeste fabrieken, rioolwaterzuiveringen, elektriciteitscentrales en transportbedrijven worden brandgevaarlijke stoffen verwerkt of vervoerd. Deze stoffen kunnen in ongunstige omstandigheden voor een ontploffing zorgen. Doordat deze ontploffingen niet vaak voorkomen, is de kennis bij de uitvoerenden niet altijd aanwezig. Maar omdat de effecten van een ontploffing vaak dramatisch zijn, stelt de wet (ATEX) juist zeer strenge eisen.

Het examen ‘reparatie en onderhoud aan apparatuur’ is bedoeld voor medewerkers die niet zelf in het gevaarlijke gebied werken, maar wel moeten weten wat de gevaren van die gebieden zijn.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 003/006

Installeren en testen elektrische installaties in ATEX-gebieden

Het aanleggen, onderhouden en testen van elektrische installaties in ATEX-gebieden vergt specialistische kennis. De risico’s zijn fors, ATEX-apparatuur is altijd erg duur en de overheid houdt strak toezicht. Het werken aan deze installaties zonder opleiding en aantoonbare kennis kan een bedrijf duur komen te staan. SABV biedt het examen ‘Installeren en testen elektrische installaties in ATEX-gebieden’ aan. Hiermee wordt aantoonbaar dat de medewerker over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 007

Visuele en nauwkeurige inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden

Elektrische installaties in ATEX-gebieden moeten altijd veilig zijn. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook pure noodzaak. Losliggende kabels, gescheurde behuizingen, afgebroken wartels en verkeerd geplaatste apparatuur kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Het is dan ook een vereiste dat elke installatie in een ATEX-gebied periodiek wordt geïnspecteerd. Zelfs als deze inspectie wordt uitbesteed, is het praktisch als ook eigen medewerkers en zeker de installatieverantwoordelijke/ATEX-verantwoordelijke deze inspectie ook zelf kan uitvoeren.

SABV biedt het examen ‘visuele en nauwkeurige inspectie elektrische installaties’. Hiermee wordt aantoonbaar dat de medewerker over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 007/008

Inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden

Elektrische installaties in ATEX-gebieden moeten altijd veilig zijn. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook pure noodzaak. Een installatie moet worden geïnspecteerd voor ingebruikname en daarna periodiek worden geïnspecteerd.

Bij de gedetailleerde inspectie horen ook de nodige metingen aan de installatie. Zelfs als deze inspectie wordt uitbesteed, is het praktisch als ook eigen medewerkers en zeker de installatieverantwoordelijke/ATEX-verantwoordelijke deze inspectie ook zelf kan uitvoeren.

SABV biedt het examen ‘inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden’. Hiermee wordt aantoonbaar dat de medewerker over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 014

ATEX voor management en leidinggevenden

Elke terrein en elke fabriek die onder de ATEX-richtlijnen valt, moet aan de verplichtingen uit de wet voldoen. Om daarin goed te kunnen faciliteren en sturen is het van belang dat de directie, managers en leidinggevenden begrijpen welke ATEX-verplichtingen gelden.

De verplichtingen hebben onder andere betrekking op:

  • Welke wetgeving is van toepassing?
  • Wat is het risico?
  • Waarom zoneringen: belang, aanduidingen, werkzaamheden?
  • Rapportages, inspecties en vastlegging

SABV biedt het examen ‘ATEX voor management en leidinggevenden’. Hiermee wordt aantoonbaar dat de deelnemer over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

Module 015

ATEX voor mechanische monteurs

Veel bedrijven en werknemers hebben te maken met situaties waarbij gas- en stofontploffingsgevaar kan ontstaan. Deze situaties zijn niet alleen gevaarlijk, de maatregelen die genomen moeten worden zijn vaak ook moeilijk. Om deze lastige maatregelen te kunnen nemen is het van belang dat mechanische monteurs begrijpen welke ATEX-verplichtingen gelden en hoe ze hier op een correcte manier mee om kunnen gaan.

De punten die onder andere betrekking hebben op:

  • Wat is het risico?
  • Explosieve gas- en stof mengsels
  • Waarom zoneringen: belang, aanduidingen, werkzaamheden?
  • Ontstekingsbron en meten van gas
  • Constructie, leidingen en machines
  • Reparatie, onderhoud en montage van machines

SABV biedt het examen ‘ATEX voor mechanische monteurs’. Hiermee wordt aantoonbaar dat de deelnemer over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX

ATEX – ADN

Iedereen die elektrische installaties aanlegt of onderhoudt op binnenvaarttankers in de ladingzone moet kennis hebben van elektrische installaties, van de specifieke eisen van explosieveilige apparatuur en van de extra eisen die ADN aan de installatie stelt. Om zeker te weten dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundig personeel heeft SABV een examen ontwikkeld waarin de theorie en de praktijk worden getoetst.

Zie het menu ‘Downloads’ voor de examenomschrijving.

ATEX
Icon label

Stichting algemene basisvaardigheden (SABV)
Mac Bridestraat 34 
3902 KK Veenendaal

Icon label

KvK 60226560
Btw NL 853817832 B.01
Privacyverklaring
©2024 SABV
ontwikkeld door Zaaldesign

Icon label

Examencentrum Moordrecht
Zuidbaan  532
2841 MD Moordrecht